Wise Analyzer

Wise Analyzer


Kennari: Stefán Torfi
Staðsetning: Wise, Borgartúni 26, 4. hæð
Verð: 22.000 kr


Námskeið í Wise Analyzer er sniðið að þeim sem þurfa að greina gögn á ýmsum stigum rekstrarins, hvort heldur sem snýr að fjárhag eða undirkerfum s.s. sölu, innkaupum, birgðum, viðskiptakröfum, lánardrottnum, forðum eða verkbókhaldi.  Gert er ráð fyrir að þeir sem námskeiðið sitja hafi góða þekkingu á samhengi bókhalds og gagna.  Farið er vel yfir hvernig Analyzer nýtist við greiningar og geti gefið nýja og skarpari sýn á reksturinn, með því að draga fram gögn í nýju samhengi eða með mun fljótvirkari hætti en hægt var með fyrri gagnavinnslu.


Námskeiðið í hnotskurn:

 • Viðmót og umhverfi Wise Analyzer
 • Valmyndir, valrendur og hliðarstika
 • Tréyfirlitsstýring, samanburðarlyklar og köfun (drilldown)
 • Veltitöflur - almennt
 • Svæði veltitaflna
 • Stillingar veltitaflna
 • Vistun útlitsbreytinga og uppsetninga
 • Bæta við dálkum (nýjum dálkum til útreikninga og úrvinnslna)
 • Bæta við dálki úr töflu

Helsti ávinningur þátttakanda:

 • Öðlast góða yfirsýn yfir þá möguleika sem Wise Analyzer býður upp á, virkni kerfisins og vinnuumhverfi notandans.
 • Opnar nýja sýn á gögn fyrirtækisins og hvernig að hægt að er að hagnýta þau betur.  Kerfið vinnur á rauntímagögnum, þar sem ný sýn á gögn á að renna tryggari stoðum undir ákvarðanatöku í rekstrinum.
 • Minnkar þann tíma sem farið hefur í að draga saman gögn, unnt er að draga saman og deila gögnum með stuttum fyrirvara, gefa öðrum notendum fyrirfram vistaða sýn á gögnin og þar með auka dreifingu upplýsinga til þeirra í rekstrinum sem ekki hafa gott vald á að kalla fram þessa sýn sjálfir.

Markhópur: Er ætlað þeim sem sjá um áætlanagerð eða hafa umsjón með fjármálum fyrirtækja. Hentar öllum sem áhuga hafa á að skoða fjárhagsgögnin sín betur.
Fjöldi tíma: Kennt er í 1 skipti, 3 klst.


Wise áskilur sér rétt til að breyta dagskrá námskeiða án fyrirvara.

Skráning á námskeið

Yfirlit námskeiða

Hægt er að senda fyrirspurnir varðandi námskeið á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.