Grunnnám í áætlunargerð í Sveitarstjóra

sveitarstjori


Umsjón með námskeiði: Jón Halldór Oddsson, Vörustjóri Sveitarstjóra. 
Kennarar: Erna Borgný Einarsdóttir, ráðgjafi, Snorri Gissurarson, ráðgjafi, Valur Guðlaugsson, ráðgjafi. 

Námskeiðið hefst 18. febrúar 2020 og stendur til 20. október 2020
Staðsetning: Fjarkennsla
Verð: 280.000 kr

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur öðlist færni í vinnslu og eftirfylgni fjárhagsáætlana.

Vinnsla og eftirfylgni fjárhagsáætlana er heils árs ferli og mismunandi aðgerðir gerðar á ákveðnum tíma ársins. Við byrjum ferlið þegar fjárhagsáætlun síðasta árs liggur fyrir. Við byrjum á að dreifa áætlun á mánuði til að geta fylgst með rekstri gagnvart áætlun mánuð fyrir mánuð og gerum viðauka þegar þess þarf. Þegar ársreikningurinn liggur fyrir þarf að gera viðauka sem leiðréttir upphafsstöðu efnahags, til þess að grunnurinn fyrir áætlanagerð næsta árs sé réttur og einnig eru margir viðaukar sem breyta efnahagsreikningum. Þeir sem ekki hafa gert efnahagsáætlun áður í kerfinu, fá aðstoð og leiðbeiningar til að stilla upp réttum efnahagi. Síðan leggjum við grunninn að áætlun næsta árs og leiðum ykkur í gegnum áætlanaferlið.

Námskeiðið í hnotskurn:
 
Kennt er á sérlausn innan Sveitarstjóra sem ber heitið Fjárhagsáætlanir.
Í þessu námi koma nemendur til með að vinna í sínu umhverfi með gögn sveitarfélagsins og fá þjálfun í að vinna með fjárhagsáætlunarkerfi Sveitarstjóra. Í kennslustundunum verður farið yfir hvernig best er að vinna þau verkefni sem fyrir liggja. Síðan verða verkefnatímar með hverju sveitarfélagi og þá fá þátttakendur aðstoð við að leysa verkefnin, sem farið var yfir í kennslustundinni, í sínu umhverfi og spyrja spurninga.
Fyrirlestrarnir/kennslustundirnar verða í fjarkennslu en dæmatímarnir verða ýmist hér í Borgartúni 26 eða í gegnum Teamviewer allt eftir óskum þátttakenda. Nemendur koma til með að vinna í grunni sveitarfélagsins.
Námið er samtals 10 klst. fyrirlestrar ásamt 10 klst. dæmatímar.
 
Farið verður yfir  helstu þætti áætlanagerðar og að námi loknu eiga nemendur að þekkja áætlanagerð innan Sveitarstjóra og geta:
 • Búið til ramma fyrir rekstraráætlun
 • Búið til rekstraráætlun út frá rammaáætlun
 • Stofnað og unnið með vinnubækur í gegnum excel eða létta notendur
 • Unnið verðbætur og vexti úr skuldabréfakerfinu
 • Unnið afskriftir og innri leigu úr eignakerfinu
 • Gert framkvæmdaáætlun
 • Unnið með millifærslur
 • Búa til efnahagsáætlun og sjóðsstreymi
 • Búa til viðauka og vinna með þá
 • Eftirfylgni (stöðug) með rekstraráætlun
 • Fylgjast með efnahag og sjóðsstreymi
 • Fylgjast með framgangi framkvæmdaáætlunar

Forkröfur: Gert er ráð fyrir að nemendur hafi góða þekkingu á bókhaldi og Business Central (NAV). 
Markhópur: Fjármálastjórar og aðalbókarar sveitarfélaga. Fyrir þá sem vilja læra að nýta sér kosti fjárhagsáætlanakerfis Sveitarstjóra og fá þjálfun í að nýta sér betur þessa sérlausn Sveitarstjóra til þess að fylgjast betur með rekstrinum.
Fjöldi tíma: Kennt er í 10 skipti, 1 klst. í senn, einnig 10 dæmatímar, 1. klst í senn. 


Wise áskilur sér rétt til að breyta dagskrá námskeiða án fyrirvara.
 
Ekki er búið að opna fyrir skráningu á haustönn. 
Hægt er að senda fyrirspurnir varðandi námskeið á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.